• E39 plaka.jpg Ukjent

Massivt Høyre-nei til E39 over Høg-Jæren

Rogaland Høyre slår fast at utbygging av E39 gjennom Rogaland "i hovedsak" skal følge dagens veitrase. Et forslag om å åpne for en utbygging over Høg-Jæren fikk bare to stemmer.