• En av vikene i Storavatnet er tørrlagt som følge av at vannspeilet nå er tappet 4,5 meter ned. Vika er svært grunn, presiserer Karl Olav Gjerstad (i forgrunnen), fagansvarlig for drikkevann i IVAR IKS. Odd Pihlstrøm

Drikkevannskilder er kraftig nedtappet

Sommerens tørke og varme, kombinert med stort vannforbruk har i øyeblikket nesten halvert kapasiteten til Stavanger— og Jærregionens drikkevannskilder.