• igland.jpg

- Jeg kunne ikke leve med at folks private seksualliv skulle ha betydning for ansettelser

Verdidokumentet var årsaken til at tidligere distriktsredaktør i NRK Sørlandet, journalisten og forfatteren Alf Kjetil Igland sluttet som førstelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen i 2007.