• Arne Hovda kan bli boende på Mosheim aldershejm. Christina Ohm og Erla Osk vil ha ha han med seg på sangstund. Men han liker best å lese. Fredrik Refvem

Øker eiendomsskatten, gir mer til barn og eldre

Mosheim og Vålandstunet sykehjem blir ikke lagt ned slik som rådmannen hadde foreslått.