• Idland-eierne leier i dag Langgata 2A, men valgte likevel å renovere bygget på grunn av en lang og gunstig leiekontrakt. - Når leieinntektene går ned, blir det åpenbart et dilemma for huseier i forhold til hvor mye penger som skal brukes på renovering. Det er vanskelig å få tak i leietakere som faktisk har råd til å betale en leiepris som står i stil til det en oppgradering koster, sier Svein Borsheim. Jarle Aasland

Vern eller utvikling i Langgata?

Kravene fra byantikvaren gjorde renoveringen av Langgata 2A til en dyrekjøpt erfaring for Idland. På Huseierkonferansen i Sandnes torsdag strakk politikerne og riksantikvaren ut en hånd for å få fart på utviklingen av eiendommene i Langgata.