Bønder vil ha åpent landskap på Jæren

Premiert utplanting av 25-30 mil med lebelter de siste par tiårene har gitt et lunere Jæren. Men den kraftige veksten av busker og trær endrer landskapet på godt og vondt.