• FORSKJELLIGE FORHOLD: Lege Dulari Jamasingha har kontorfelleskap med manuellterapeuteneSigbjørn Hjorthaug (t.h) og Knut Ole Rogneflåten. Mens hun har fast 100 prosent driftstilskudd i Sandnes kommune må de klare seg med 60 og 20 prosent. Arne Reginiussen

Rogaland dårligst i landet på fysioterapi