Alle i arbeid for Stavanger 2008

Stavanger 2008— arrangementet «Mot Himlaleite» er det største snøshowet etter OL i 1994. 4000 menneske vil vonaleg vitja Svandalen frå 6. til 9. mars.