• Ernest Boswarva

Ungdom fra Stavanger i alvorlig trafikkulykke