Tallkrig om flytteutgifter

Tillitsvalgte innen forsvaret i Rogaland får ikke Forsvarsdepartementets økonomiske beregninger for nedlegging av Madlaleiren til å stemme.