• MS Queen Elizabeth ligger med sine smekre linjer ved Strandkaien, MS Oceana ved Skagenkaien og MS Seabourn Pride ved Utenriksterminalen. MS Gann skulle ha ligget ved Skansekaien, men uteble. (Foto: Kristian Jacobsen)

Vakkert skue i Vågen