• Anders Minge/Knut Gjerseth Olsen

Ruten-park må vente i flere år