• Pål Christensen

I kommunen slutter nesten ingen eldre

Disse hendene har varmet og stelt medmennesker i over 90 år. Fire av dem tilhører kvinner midt i 60-årene — som slett ikke har tenkt å gi seg.