- Godt inneklima er svært lønnsomt

<p> Investeringer i luftkvalitet og lyddemping på arbeidsplassen er like viktig for produktiviteten som godt psykososialt miljø, hevder forsker Ragnhild Wiik. </p>

Publisert: Publisert:

Foto: Jan Tore Glenjen

 • Viktor Klippen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel
 • Forsker har laget formelen for økt produktivitet

ARBEIDSMILJØ: Doktor scient. Ragnhild Wiik har undersøkt 12 bedrifter i sju ulike kontorbygninger på Vestlandet, med tilsammen rundt 500 ansatte. Seinere i år skal resultatene publiseres i et amerikansk vitenskapelig tidsskrift.

— Resultatet er spennende. Det har til nå ofte vært fokusert på det psykososiale miljøet, på gode ledere og det at medarbeiderne føler seg viktige. Men det fysiske arbeidsmiljøet er like viktig, hevder forskeren fra Sandnes. Wiik har doktorgrad innen mikrobiologi og en mastergrad innen organisasjonspsykologi.

DOKUMENTERER: - Produksjonsgevinsten du får ved å bedre luft- og lydforhold og estetiske forhold, er store. Utgiftene er små i forhold til lønnskostnadene, og investeringene betaler seg ofte i løpet av kort tid, sier Ragnhild Wiik som leder prosjektet «Innemiljø og produktivitet» i regi av firmaet Bon Aer AS.

Det oppsiktsvekkende er kanskje ikke Wiiks påstand, men at hun forsøker å tallfeste gevinsten. Etter at det har vært forsket på inneklima i årtier, mener hun å ha skapt en unik formel for beregning av produktivitet.

— For å kunne beregne effekten av ulike tiltak, trenger vi et holdbart mål på produktivitet. Det har vi utviklet, sier Ragnhild Wiik og legger ikke skjul på at hun har store forhåpninger til den matematiske modellen

MÅLER OG SPØR: Ved hjelp av et omfattende spørreskjema som dekker fysisk og psykososialt innemiljø, samt opplevd helse og bedriftskultur, har hun definert et produktivitetsmål fra 0 til 100 prosent. Hver person får sin individuelle produktivitet som funksjon av det vedkommende har svart og av kulturen i bedriften. Hennes analyse av bedriftene viser hvor forbedringspotensialene er - og hvor store de er. I studien har Ragnhild Wiik eksempelvis funnet ut at lys gir mindre utslag, mens støy og opplevd luftkvalitet gir store utslag på produktivitet. Hun anbefaler at det tenkes helhetlig omkring luft.

FOR MYE LUFT: - Eksempelvis gir store luftinntak om vinteren for lav luftfuktighet. Det handler om den rette balansen, sier Wiik.

— Hvordan samsvarer beregnet produktivitet med virkeligheten i bedriftene?

— De bedriftslederne og ansatte vi har snakket med, sier at det stemmer bra, svarer hun. Ragnhild Wiik har også undersøkt støy i form av menneskestemmer i forhold til produktivitet, blant annet i spørsmålet cellekontorer kontra kontorlandskap. Hun vil ikke gå detaljert inn i det upubliserte arbeidet.

— Men jeg kan si at forskningen min viser klare resultater som gjør at bedrifter skal tenke seg nøye om før de velger kontorlandskap.

Wiik sier hun fornemmer en økende interesse for å bygge næringsbygg med høy innemiljøkvalitet, og hun roser Kruse Smith og YIT som har finansiert det snart tre år lange forskningsprosjektet.

DEFINISJON: Ragnhild Wiik definerer produktivitet som «et menneskes evne og vilje til å utføre en jobb i et innemiljø». Evne er i stor grad knyttet til fysisk innemiljø, vilje til det psykososiale.

Støvsuger byggeplassen kontinuerlig

— Vi satser på ekstrem bygningshygiene, sier inneklimaspesialist Gaute Flatheim. Han har nærmest fått blankofullmakt av byggherren i Løwenstrasse.

FORUS: Etter en vinter med ukelange regnbyger er eiendomsdirektør Merete Underhaug i Trallfa Industrier spesielt glad for ett tiltak: De to nybyggene i Trallfagården ble tettet med plast i vindusåpninger og med midlertidig tjærepapp på taket så snart det var reist. Det har redusert byggeperioden med én til to måneder og skal hindre framtidige fuktproblemer.

— Dette og andre innemiljøtiltak har kostet oss to-tre millioner kroner ekstra. Men proffe leietakere er mer bevisste enn for bare tre år siden. Vi har fylt opp hele Trallfagården med langsiktige avtaler, sier Underhaug.

KLAGEFRIE BYGG: Filosofien er at de to nybyggene på 8000 kvadratmeter skal ha moderne inneklima og være klagefrie også når leieavtalene går ut om 11 år. Gaute Flatheim er hyret som kvalitetssikringssjef.

— Avtalen er at alle mine forslag som koster penger, tar Trallfa. I Norge er det oftest «energimafiaen» som vinner, de som vil spare strøm. Dette tar også vi hensyn til, men lar det ikke gå på bekostning av helse, sier Flatheim. I tillegg til tørt bygg har han i samarbeid med entreprenør Kruse Smith og teknisk bygginstallatør YIT bestemt at:

 • 42 bygningsarbeidere i ulike fag skulle gjennomføre et 16-timers «rent bygg»-kurs.
 • Siste nytt av miljøvennlige byggematerialer skulle velges.
 • For å hindre byggestøv over eksempelvis himlinger og i vegger, er det montert en midlertidig sentralstøvsuger i bygget. Alt støvproduserende verktøy er tilkoblet den.
 • Himlingen er forseglet for å hindre at ansatte blir eksponert for mineralullstøv.
 • Informasjonsplakater er hengt opp på byggeplassen på norsk, engelsk og polsk.

ENDRINGER: Flatheim sier at han vil sjekke at takene er rene og støvfrie før himlingene monteres. Hans mål har vært å få vekk lavprismodellen i anbudsprosesser. Flatheim taler varmt for «tillitskontrakter» og viser til Ragnhild Wiiks forskningsprosjekt.

— Vi har i mange år «visst», men ikke kunnet dokumentere, at det er økonomi i å bygge kontorlokaler med høyeste helsekvalitet. Byggebransjen er i et paradigmeskifte nå, hevder Flatheim. På Forus er han i tillegg til Trallfa også engasjert i SMI sitt nybygg.

MEN IKKE STATSBYGG: - Leietakerne stiller større krav i dag, de vil ha en god opplevelse av å være i bygget. Det er bare offentlige byggherrer som ikke tenker slik, sier distriktssjef Jan Øyvind Aalen i YIT. Han mener Trallfagården utmerker seg med å tenke innemiljø fra A til Å, men framhever også Vetco Aibels nybygg på Forus som framtidsrettet.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Folk unngår hverandre og naboer har sluttet å hilse. Verdensarvområdet splitter øysamfunnet

 2. Politiet undersøker dødsfall i Mandal

 3. Slik løses postfloken i Kvernevik - kan bli ordning over hele landet

 4. Trafikkulykke i Hå. Mann i 30-årene fikk førerkort beslaglagt

 5. Nå kan disse Viking-spillerne forsvinne gratis

 6. Lyn, regn og mørke skyer i Agder. Slik blir helgeværet i Rogaland