• Jon Ingemundsen

Foreldre påvirker mest når unge velger utdanning og yrke

I mars og april skal tusenvis av unge velge utdannelse og yrkesvei.