• Hans E.H. Jacobsen

100 nye kan bli drept

Med midtrekkverk ville trolig Tor-Jonny Svindland overlevd kollisjonen på E 39 lørdag.