Jærvassdragene kan bli nesten rene

Ny rapport om jærvassdragene anslår at årlige fosfor-tilførsler er kuttet med 11 tonn siden 1995. Resultatet måles nå i forbedret vannkvalitet i mange elver og bekker.