• Torbjørn Witzøe

Næringslivet sponser leksehjelp

Dårlige resultater på nasjonale prøve har vekket næringslivet i Flekkefjord, som har tatt initiativ til å finansiere et leksehjelps-prosjekt på ungdomsskoletrinnet.