• Viktoir Klippen

– Ikke boliger tett ved hovedveier

På Sørbø i Sandnes burde det ikke vært planlagt boliger tett ved E39, mener Vegvesenet og Sandnes tomteselskap. Anders Mjelde (Frp) ønsker i framtiden en buffersone med næringsbygg langs alle hovedveier.