- Jusuf Hani vil tilstå

Advokat Abdelilah Saeme regner det som høyst sannsynlig at hans klient avgir en tilståelse når avhørene starter tirsdag kveld.