Kreftstudien skal være ferdig neste sommer

Kommuneoverlegen i Sola er sammen med beboere og representanter fra Shell med i en ressursgruppe som har jevnlige møter med Kreftregisteret.