• Lars Idar Waage

Åpnere sentrum fra fredag

Trafikken i Stavanger sentrum tilbakeføres snart til sitt gamle mønster.