Kan ta mot flere flyktninger

Dersom boligsituasjonen i Gjesdal bedrer seg, kan kommunen ta imot flere enn 45 flyktninger.