Aftenbladet baklengs

Jeg leser Aftenbladet på annen måte enn hva redaktørene legger opp til i sin inndeling av sider og forskjellige deler.