• Ronny Hjertås

Mora takker gode hjelpere

De to barna som ble reddet i råken i Bråsteinsvatnet lørdag, er i fin form, forteller mora. Hun takker sine gode hjelpere.