• Intern uro førte til sykemeldinger og oppsigelser, og Bufetat så seg nødt til å stenge Stavanger akuttsenter avd. Madla (bildet) i flere uker. Avdelingene på Røyneberg og Randaberg hadde redusert kapasitet. Fra mandag av skal alle avdelingene være åpne. Pål Christensen

Akuttberedskapen tilbake i Stavanger

Sykefraværet er tilbake på et «normalt» nivå, og unge som akutt må tas ut av hjemmet får nå plass i Rogaland.