• Thomas Fosse

TS-en får delvis tilgivelse

T. Stangeland Maskin ble i fjor pålagt å fjerne anslagsvis 4600 lastebillass med ulovlig fylt masse på Bærheim. Nå slipper entreprenøren med det halve.