• Jan Ove Lunde, som er politioverbetjent ved Time lensmannskontor, hadde gjerne sett at gjenstander fra beslag og ransakinger oftere kom tilbake til dets rettmessige eier. - Det er nok en liten gutt eller jente der ute som savner denne sykkelen, sier Lunde som nå vil legge ut bilder av tyve- og hittegods på Aftenbladets nettsider. Cornelius Munkvik

Tyvegods gis tilbake til tyvene