• FOTO: Jan Tore Glenjen

Blomstergartneriet legges ned