• Lars Idar Waage

– Her har vi alt vi trenger

Godt jobbtilbud og et internasjonalt miljø. De nyinnflyttede småbarnsfamiliene på Jåtten Øst har satset på ei framtid i Stavanger.