• MÅ FLYTTES: Eieren mener denne fritidsboligen er 75 meter fra Kyllesvatnet i bakgrunnen, akkurat slik kommunen krevde. Fylkesmannen mener avstanden er 65 meter og krever at hytta blir flyttet dit den gamle hytta lå. I tillegg vanker det bøter. Lars Idar Waage

275.000 i bøter for ulovlig hyttebygging

En hytteeier på Kylles i Sandnes straffes for å ha bygget en hytte som er for stor, feil plassert og med ulovlig kjeller. Hytteeieren godtar ikke boten — og har stevnet staten for å slippe å flytte den 10 meter.