• Marit Hæreid

Helsestasjonene tar solid ammegrep

Kvinner i Norge ligger på toppen i amming; åtte av ti ammer når barnet er seks måneder. Nå skal helsestasjonene i Rogaland skal bli enda bedre til å veilede mødre om amming.