Mistanke om promillekjøring

Politiet har mistanke om at bilføraren som kjørde av vegen ved Tau Aktivitetshus søndag morgon, køyrde i ruspåvirka tilstand.