135 nye boliger skal bygges i Sola

Vekstkommunen legger på seg.