• Jan Tore Glenjen

Titania vil kvitte seg med pukk

Med utvidelsen av dagbruddet ved Titania AS fra en til to kvadratkilometer følger 300 millioner tonn overskuddsmasse av typen anortositt de neste 60 årene.