• Statens vegvesen foreslår å rive Gamlingen for å lage plass til en tunnel i Ryfast-prosjektet. Statens vegvesen (illustrasjon)

Foreslår å rive Gamlingen