Hendelig uhell ble fatalt

Faren Rolf snakker med Christofer etter den stygge fallskjermlandingen. Fem timer senere er sønnen død av indre skader.