• Knut S- Vindfallet

Fritt fram for å bytte sykehjem

Margith Husebø (83) felte en gledeståre da hun fikk vite at hun skulle få bo på Hundvåg igjen.