Tilgjengelighetspris til Paal Kloster

Fylkesrådet for funksjonshemmede tildeler Tilgjengelighetsprisen for 2008 til arkitekten Paal Kloster fra Stavanger.