Se bilder fra Drømmekonserten

Gunn-Rita Dahle Flesjå ønsket 400 publikummere velkommen «to the greatest konsert in Smeaheiå...»