• Sandnes kommune sier nei til høyere bompengeavgifter.

Sandnes sier nei til bompengeøkning