Overgrepsdom mot 59-åring ankes

Dommen på fengsel i to år og fire måneder som en 59 år gammel mann fikk for seksuelle overgrep mot barn, er anket til Høyesterett.