• I 20011 budde 6261 personar på Nærbø og 2766 her på Varhaug. No vil Varhaug bedriftsforening at tettstadene i Hå skal bli meir jamstore. Jon Ingemundsen

Kampen om Hå

Skal Hå-buen byggja på fjell eller grøne marker i framtida? Må veksten på Nærbø bremsast til fordel for tettstadene lenger sør i kommunen? No skal kartet over Hå fram til 2028 teiknast.