• Byrådsleiar Monica Mæland (H) i Bergen vender seg til ordførar Stanley Wirak (Ap). Varaordførar Pål Morten Borgli og Frps politikk kjem ikkje fram, meiner fløyen i Sandnes Frp som heller ser mot Høgre. Jarle Aasland

Riv Frp i Sandnes seg sjølv i fillebitar?

Usemje om politikk, usemje om samarbeidspartnarar og uverdig personstrid. Alt peikar mot at Sandnes Framstegsparti riv seg sjølv i fillebitar, og berre eitt år før stortingsvalet kan det få rikspolitiske konsekvensar.