• Per. A. Thorbjørnsen sa ja til flere flyktninger, men krever samtidig at Staten legger mer penger på bordet.

Ja til flere flyktninger

Stavanger holder koken når det gjelder bosetting av flyktninger.