• Desse er blant dei som har stått på for breiband på Ualand heilt frå starten. Frå venstre står Greta Ravndal, Einar Skretting og Annbjørg Skretting. Carina Johansen

Internett-tilgang skaffa dei sjølv

Utsyn over Jæren har dei nok av på Ualand i Hå. Men digital kontakt med verda utanfor var det skralt med før dei tok ansvar for sjølv. No er det fem år sidan breibandsgeriljaen var klar med løysinga.