Bygda slår ring om dømt lærer - elev (9) ble hengt ut i lokalavisen

Finnøy-læreren som i høst ble dømt for å ha løftet en elev (8), blir nå tvangsflyttet til en annen skole. Lokalsamfunnet er i opprør. Og eleven har blitt stemplet på lederplass i lokalavisen.