Politiet vil ha døgndrift av psykebilen

Mens Helse Vest vurderer å parkere den psykiatriske ambulansen, vil politiet at den skal være operativ døgnet rundt.

Publisert: Publisert:

- Det undrer meg at ledelsen i Helse Stavanger i det hele tatt kan foreslå å kutte psykebilen. Allerede i dag knyttes for mye av politiets ressurser opp til henting av psykiatriske pasienter, sier visepolitimester Gøril Våland. Foto: Jarle Aasland

Denne artikkelen er over syv år gammel
Les også

Psykebilen kan forsvinne

Mange frykter at psykebilen vil bli nedlagt som følge av tiltaksplanen til ledelsen i Helse Stavanger. Helse Stavanger må spare i 2013 spare 44.6 millioner kroner og psykebilen er blant kuttforslagene.Blant dem som frykter et slikt kutt er visepolitimester Gøril Våland i Rogaland politidistrikt. I dag henter politiet i snitt rundt 100 psykisk syke i måneden. Våland er redd tallet blir enda høyere om psykebilen forsvinner.

— Det undrer meg at ledelsen i Helse Stavanger i det hele tatt kan foreslå å kutte psykebilen. Allerede i dag knyttes for mye av politiets ressurser opp til henting av psykiatriske pasienter. Ressurser som kunne vært brukt til kriminalitetsbekjempelse. En kan ikke belage seg på at politiet skal overta denne oppgaven, sier visepolitimesteren til Aftenbladet.

Rundskriv

I dag er psykebilen på veiene i ukedager fra klokken 09.00 til 21.00. I stedet for å kutte dette tilbudet mener Våland at psykebilen skulle vært på veiene alltid.

— Vårt klare ønske er at psykebilen er operativ 24 timer i døgnet hver dag. Vi var meget takknemlige da tilbudet ble opprettet i Stavanger i 2010. Dette har vi også understreket i samarbeidsmøter med Helse Stavanger, sier Våland, som samtidig viser til at det i 2012 ble utformet et rundskriv som omhandler nettopp dette temaet.

— Rundskrivet «Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid» er utformet av Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Blant målene var å etablere tydelige ansvarsområder for de ulike aktørene. Under punktet om politiets bistandsplikt står det blant annet at politiet har plikt til å bistå utelukkende om det er nødvendig. Vi skal med andre ord ikke drive med transport og heller ikke med oppsporing av psykisk syke, sier Våland.

Rutiner?

Ifølge rundskrivet er det nemlig kun behov for politiets bistand i tilfeller hvor det er «behov for fysisk maktutøvelse utenfor institusjonen» eller «hvor en person antas å ville påføre seg selv eller andre skade og helsepersonell ikke er i stand til å avverge dette».

Et tredje punkt som nevnes i rundskrivet er: «Når det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale».

— Spørsmålet mitt er om Helse Stavanger har klare rutiner for når vi skal kontaktes. Helsetjenesten skal i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret vurdering av behovet for bistand, og ifølge rundskrivet bør det foreligge rutiner ved institusjonen som sikrer dette, sier visepolitimesteren.

Skånsomt

Les også

Helse Stavanger skal kutte med 44,6 millioner kroner

Helse Stavanger-direktør Bård Lilleeng understreker at han er godt fornøyd med psykebiltilbudet, men til Aftenbladet sier han samtidig at ledelsen i en omleggingsfase vil diskutere driften av den.Flere av dem Aftenbladet har vært i kontakt med angående psykebilen, blant annet erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen ved psykiatrisk divisjon på SUS, påpeker at psykisk syke har krav på medisinsk behandling.

Hun mener at psykebilen er viktig både faglig og ikke minst for psykiatriske pasienters verdighet.

— Selvfølgelig er det vondt for psykiatriske pasienter å bli hentet av politiet. Det er stigmatiserende overfor en gruppe, mener Frahm Jensen.

I Politidirektoratets og Helsedirektoratets rundskriv heter det at politiets håndtering av psykisk syke personer skal skje på en mest mulig skånsom måte. Videre heter det at politiet, så langt det er praktisk mulig, bør opptre i sivilt antrekk og med kjøretøy uten politimerking når dette anses å være best for pasienten.

— Dette er problematisk. I tillegg til å være vårt arbeidsantrekk er politiuniformen vår beskyttelse, sier visepolitimester Gøril Våland.

Publisert: