• Per A. Thorbjørnsen vil vite om det er noe kommunen kan gjøre for å hindre bedleggelse av Norges Kreative Fagskole i Stavanger Jonas Haarr Friestad

- NKF-nedleggelse svekker Stavanger som universitetsby

Nedleggelsen av Norges Kreative Fagskole (NKF) i Stavanger blir politisk sak.