- Viktig at vi er med på romforskning

Strategidirektør Brage W. Johansen ved forskningsstiftelsen Iris nøler ikke med betegne NASA-samarbeidet som en unik mulighet.